Bezrobocie jest w Polsce zjawiskiem bardzo powszechnym, dotykającym znaczną część naszego społeczeństwa. Likwidowane są zakłady pracy, dokonuje się redukcji zatrudnienia… Przyczyn takiego a nie innego stanu rzeczy należy upatrywać na wielu płaszczyznach, aczkolwiek najczęstszymi powodami są: wyparcie pracy ludzkiej przez pracę maszyn oraz braki w wykształceniu i nieposiadanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Nie można zabronić pracodawcom korzystania z nowych technologii i polegania tylko i wyłącznie na sile ludzkich rąk i umysłów. Niemniej jednak można inwestować w ludzki kapitał poprzez działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a więc dokształcania przyszłych pracowników, którzy dzięki nowym umiejętnościom i szerszej wiedzy będą mieli większą szansę na rynku pracy.

Wyspecjalizowane placówki szkoleniowe prowadzą szereg działań, których celem jest wspomaganie ludzi zdolnych do wykonywania pracy w znalezieniu zatrudnienia. Jednakowoż pomoc ta nie polega na wyszukiwaniu ofert pracy i przedstawianiu ich potencjalnym pracownikom. Istotą praktyk owych firm są oraz profesjonalne warsztaty i szkolenia ukierunkowane zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.  Są to przede wszystkim szkolenia z prawa i finansów, szkolenia księgowe i kadrowe, a także kursy komputerowo-informatyczne i przyspieszone kursy języków obcych oraz szkolenia z zakresu efektywnej sprzedaży i marketingu, których ukończenie stwarza realne szanse zaistnienia na rynku pracy.

Inną formą pomocy osobom bezrobotnym są warsztaty z tzw. trenerami biznesu (z ang. coaching, business coaches), których celem nie jest stricte podnoszenie kwalifikacji poprzez naukę zawodu, ale pokazywanie ludziom ich mocnych stron, pomaganie im w przezwyciężaniu osobistych barier oraz ukierunkowywanie na pracę w zespole. Tym samym coaching należy rozumieć przede wszystkim jako zajęcia rozwoju osobistego oraz warsztaty efektywnego kierowania grupą opierające się nie na zdobytej wiedzy i umiejętnościach, ale na osobistych predyspozycjach danej osoby do wykonywania konkretnej pracy.

Bezczynność i bierność, to najwięksi wrogowie ludzi pozostających bez zatrudnienia. Tylko zdecydowane działanie i aktywność oraz inwestowanie w osobisty i zawodowy rozwój stwarza realne szanse dobrego startu na rynku pracy (lub powrotu na niego) i pozwala pięć się po kolejnych szczeblach w karierze zawodowej.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 18247 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/2021.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 353

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Comet Cache: failed to write cache file for: `/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xjd/public_html/2021.pl/wp-content/cache/comet-cache/cache`.' in /home/xjd/public_html/2021.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php:358 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\CometCache\Classes\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('<!DOCTYPE html ...', 9) #1 /home/xjd/public_html/2021.pl/wp-includes/functions.php(3598): ob_end_flush() #2 [internal function]: wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xjd/public_html/2021.pl/wp-includes/plugin.php(524): call_user_func_array('wp_ob_end_flush...', Array) #4 /home/xjd/public_html/2021.pl/wp-includes/load.php(671): do_action('shutdown') #5 [internal function]: shutdown_action_hook() #6 {main} thrown in /home/xjd/public_html/2021.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 358